Posts

Showing posts from June, 2009
When God leads you to the edge of the cliff, TRUST HIM! 1 of 2 things will happen. Either He'll catch you when you fall or He'll teach you how to fly.

Hurray!!!!!!! વરસાદ આઇવો.

Finally its raining. And I am loving it.
God asked, "What is Forgiveness?" A little boy gave this lovely reply, "It's the wonderful smell that flower gives when its being crushed"

લુચ્ચો વરસાદ

સાલો આજે પણ વરસાદ નો આયવો .
કાલે અમદાવાદ નથી જતો. આજે જે friends ગયા હતા એમના તરફ થી બહુ સારો review નથી મળ્યો. અને આમ પણ હજારો લોકો ના interview એક સાથે લે એમાં ક્યા ઠેકાણું હોય.

Finally Made my resume !!!

Today I made my first resume. Though it isn't that eye-catching, I made it...  બનાવી રાખવામાં આપણુ શું જાય છે ??? And I made it as most probably I'll go tomorrow to Ahmedabad for the job-fair. It is immaterial whether I get any job or not, but I'll go to take the interview experience... Let's see what happens.
આજે વરસાદ આવશે એવું લાગે છે. આવે તો સારું.

Michael Jackson dies.

The king of POP, Michael Jackson dies at the age of 50. I was shocked when I heard the news. I don't know why I was shocked, because neither I am his fan, nor I have listened to any of his albums. To be frank, English songs  માં મને સમજ ઓછી પડે છે. It is believed, that he died of a cardiac arrest. May his soul rest in peace.
Sardar- Dr. Sahab Plastic surgery karvane me kitna kharcha aayega? Dr - 5 lakh Sardar:Agar 'Plastic' hum de to?
મને ભૂખ લાગી છે. મમ્મી જમવા બોલાવે છે. એટલે જમવા જવું પડશે.

Happy Birthday Hanumaanji

Sardar went to a temple on Hanumaan Jayanti. Pujaari gave him Aarti... Guess, what sardar did ??? Sardar blew off the Diyaa and said - "Happy Birthday Hanumaanji"...
It didn't rain even today. :-(
આજે દુનિયા માં કેટલું ઝેર છે, જાને લોકો ને મારા થી શું વેર છે ? મારી કબર ઉપર લીલું ઘાસ જોઇને લોકો કેહ્શે, આને તો માર્યા પછી પણ લીલા લેહેર છે...
Santa samundar me dahi daal raha tha Banta-kya kar rahe ho? Santa-Lassi bana raha hu Banta-isi liye log hum par joke banate hai. Itni Lassi tera Baap Piyega?

Feel sleepy in AC room.

Right now I am sitting in the physiotherapy room. Its really cool here and so I am feeling sleepy.
At this time, I should be giving my exams.... Not only me, but all the students of final year and 2nd year of VNSGU should be giving exams. But see, here I am typing this out... Because we boycotted the exams.
આવ રે વરસાદ, ઢેબરીયો વરસાદ, ઉની ઉની રોટલી ને કારેલા નું શાક. પણ મને તો કારેલા નું શાક નથી ભાવતું, પણ તોઈ આપડે આ પંક્તિ ગાવાં માં ક્યા વાંધો છે ?

Monsoon finally arrived.

Reached home. The rains have finally arrived with a few droplets. Enough to wet my face while I was on the bike. Though its raining slowly, I am enjoying it.
Eating ice-cream At Dairy Rich Ice-cream near Shaktinath Circle with Abdul and Rahul. It's heavily clouded. About to rain. I should reach home before it rains. Tomorrow its exam and we are enjoying and eating ice-cream. :-) Because we know we aren't going to give exams. The payment for ice-cream was given by Abdul.

Browsers I use.

I love Mozilla Firefox and Google Chrome. Though Chrome is a new entrant in the browser world, I like its simplicity and speed. Also it was the first one to include the Incognito Mode. And as such, I am a big fan of Google products, be it Gmail, Orkut, Blogger, Reader, Picasa or GTalk. I am hoping that in near future I'll be using an OS from Google. Regarding Firefox, I like its stability, security and the various add-ons and themes through which I can customize it the way I want my browser. Also its the most secure browser according to many surveys. I have used Opera too and as such, I have no complains about it, but still it comes after Firefox and Chrome. But I love Opera's browser for mobile phones i.e., Opera Mini, which I currenty use a lot for surfing from my mobile. I haven't used Apple's Safari and no eagerness to use it too, at present. And finally, Microsoft's Internet Explorer comes at last. Though I use it and most websites are created using I

Students boycott exam

Today's exam for 3rd year which was at 10:30 am has been boycotted by the students. No students were present in their classes. All stood outside the college. 1st years exam, for those students who are still affiliated to VNSGU, is at 2:30 pm. They too are going to boycott the exams. And tomorrow 2nd year and final year people too, will join by not giving the exams.

Height of dreaming!

Bill gates came to me and asked... Boss, Tere pass Windows xp ki CD hogi kya..?? The above joke was send by a friend on my mobile.
The meeting is over. There were no faculty members. Press arrived 15 minutes later and then students shouted "VC haai haai ! " Still all students are requested to come to college tomorrow and day after tomorrow and verify for themselves. This time students are well prepared for fighting with the university. The VC says in Gujaratmitra everyday that students have to give exam and there's no change in the schedule. But students aren't going to give the exams. That's unity. The new date will be declared after the hearing in Gujarat High Court on 29th.

At college.

At the college. Many students have gathered. Still the meeting hasn't started. Let's wait and watch.

To the monkeys in my dreams.

કેવા ઝાલીમ છો કે મુજને દિવસભર સતાવો છો, કેવા સારા છો કે રાતે સપના માં આવો છો. ha ha ha . thank God the monkeys came only in my dream 2 days back.

Bas ek sanam chaahiye aashiqui k liye.

Listening to the song from the movie Aashiqui "Saanson ki zarurat he jaise zindagi k liye, Bas ek sanam chaahiye aashiqui k liye..."

Meeting in college tomorrow.

There's a meeting in college tomorrow with all the students,some faculty members and the director. Press members are also called tomorrow at 10:30am to decide about the exam related optional stay and all other topics. Hope to clear the confusions of students. Let's see what happens.

Signs of rain

Atmosphere has changed. It's getting cloudy. The peacocks are shouting/crowing at the top of their voice, here in township. The wind is blowing fast. The branches of trees are making noise when they come in contact with each other. Rains may arrive in 2-3 days. And I'll enjoy it.
I need to refrain myself from reading newspapers, magazines and other books which are not related to my engineering, until my exams are over. I have too much affinity for reading extra books, magazines and newspapers, but at present I need to concentrate more on my course books. It's difficult, but I need to try my best to avoid other reading material.

Optional stay on exam.

The court gave an Optional stay on exam. So students who are willing to give exams starting from Monday (1st & 3rd year) and Tuesday (2nd & 4th year) may appear for the exams. And the students who boycott the exams, their dates will be announced after the stay which is till 29th of this month. Let's see what happens on Monday, as most students aren't able to take decision. Students union leaders will be present on Monday and won't allow students to give exam. Let's see what happens.
કંટાળો આવે છે. છે કોઈ ઉપાય ????

Nothing to write

Want to write something in blog, but nothing to write about. It seems, sometimes my mind is thoughtless.... :)
Talk-time in my mobile is Rs. 0.50. Great ! And still I am blogging from my mobile.
Brilliant Quote behind a bus written by the driver :  अगर खुदा ने चाहा तो मंजिल तक पहुचा दूंगा, अगर चुकी नज़र तो, माँ कसम, खुदा से ही मिला दूंगा.
Talk Time in my Vodafone prepaid card is 50 paise. Are there any generous souls who can recharge my prepaid card ?? क्यूंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं हे. ha ha ha ha :)

Exams postponed.

Finally it's confirmed that exams are postponed. But the exact date of our exam will be published tomorrow.
જમ્યા પછી મને સારી ઊંઘ આવે છે. So I am going to sleep.
મને ભૂખ લાગી છે. સવારે ખાલી ચા જ પીધી તી. તો હવે પાઉં-ભાજી ખાઉં છું . કોઈ ને મારી જેમ ભૂખ લાગી હોઈ અને પાઉં-ભાજી ખાવી હોઈ તો મારા ઘરે પધારે.

बहुतसे बन्दर मेरे सपने के अन्दर

Today morning, while I was sleeping, must be between 5:00-6:00am. I had a dream in which many monkeys were harassing me and I was running here and there to be away from them. There were many monkeys and I was constantly running. And while I was surrounded by 2-3 monkeys and scared, मेरा सपना ख़तम हो गया. So I was happy, it wasn't for real... :)

किसे आवाज़ दूं Remix by me

Image
When during exams, I don't know anything about the questions asked, I would like to sing the remix song made by me, based on the Jugaad movies song किसे आवाज़ दूं. अपनी supplementary में कोई answer लिखा नहीं , अपनी supplementary में कोई answer लिखा नहीं , कुछ आता भी नहीं , कुछ पढा भी नहीं ,  किसे आवाज़ दूं, किसे आवाज़ दूं . . . .  Bye the way, there's no one to whom I can ask...... :)

Rain Rain When Will You Rain ?

This year, monsoon hasn't arrived yet in Gujarat. And I am eagerly waiting for it because I love rainy reason.

Cool Quote

"This is a funny world where people make lemon juices with artificial flavours and dishwash liquids with real lemon." A friend messaged me the above quote.

My facebook profile url

www.facebook.com/yashpal.jadeja

બીજું શું ? :: ખલીલ ધનતેજવી

ક્યાંક મળો તો રોકી લેજો, બીજું શું ? તબિયત બબિયત પૂછી લેજો બીજું શું ? આપ અમારી જોડે રહેજો – ના ફાવે તો, વળતી ગાડી પકડી લેજો બીજું શું ? માફ કરો, અંગૂઠો મારો નહિં આપું, મારું માથુ કાપી લેજો બીજું શું ? વાંકુસીધું આંગણ જોવા ના રહેશો, તક મળે તો નાચી લેજો બીજું શું ? પરસેવાની સોડમ વચ્ચે પત્ર લખું છું, અત્તર છાંટી વાંચી લેજો બીજું શું ? લડી લડીને તૂટ્યા ત્યારે વકીલ કહે છે, તમે પરસ્પર સમજી લેજો બીજું શું ? આજે અમને દાદ ન આપો કાંઇ નહિ, આજે અમને સાંખી લેજો બીજું શું ?

Jeene Mera Dil Lutiya, Jeene Mera Maar Sutiya

Listening this Punjabi song " Jeene Mera Dil Lutiya, Jeene Mera Maar Sutiya ". I like it, but don't understand a single word of it. Anyways enjoy.

Live life king size.

Just i had published my previous post and I received the below msg on my mobile from a friend. So i thought to publish the msg too. Here's the msg - "First i was dying to finish my high school and start college,then was dying to finish college and start working, Then dying to marry and have children, then i was dying for my children to grow old enough to stand on their own feet, then i was dying to retire. now i'm dying. And suddenly i realized, "i forgot to live" Please don't let this happen to you. Appreciate your current Situation and enjoy each day "WE LOSE OUR HEALTH FOR GAINING WEALTH, AND THEN LOSE ALL OUR WEALTH TO GAIN OUR HEALTH" "WE LIVE AS IF WE ARE NEVER GOING TO DIE AND WE DIE AS IF WE NEVER LIVED" C'mon yar, Jiyo life king size! " Simultaneously I remember a poem which I studied while in school. The line which I remember is - "What is this life, if full of care. We have no time to stand and stare."

Whatever happens, happens 4 good.

A little while ago I was in GNFC Hospital for Pappa's physiotherapy. One of my father's friend came to meet him. Then the uncle told about a boy he met today. The boy was feeling depressed as 2 cysts were found on his kidneys during his medical check-up, which he had to undergo prior to join his job. Uncle told him to be positive as he was lucky that at least the thing was brought early to his notice. Though he failed in the medical check-up, he was lucky that now he would get treatment in a timely manner. So uncle told him to be positive and take life easy. Troubles are always there in life. It depends on us that how we tackle them. Even though the boy lost his job, he has gained his life. That's positivity. Jo hotaa he, achhe k liye hotaa he.

Patients more or hospitals less?

I always get suprised by seeing the number of patients at hospitals. I have seen many large hospitals of India like Apollo, Jaslok hospital, Breachcandy hospital, Sterling hospital at Ahmedabad and Bhailal Amin Hospital at Baroda and the common thing I have found at these large hospitals is that the rush of patients at all these hospitals is the same. If this is the case at these private and costly hospitals, then what would be at a government hospital ? What suprises me is that has the no. of patients increased or the no. of hospitals are less ?

Make God & books your best friends.

I have always believed that making God and books your best friends always helps. Because whenever I feel alone I start reading anything on which I can lay my hands on. And when I need help I can always rely on God rather than relying on someone and get disappointed later on. I don't say that there is nothing like true friendship between humans or that I don't need friends. But one thing is sure, God and books would never leave you, friends may !

Students v/s university.

Still no news of exam. Students boycotted the exams yesterday too. And are eager to get the decision from the court. Till then, no exams. Students want their pending result, their pending marksheets and no exams before all results are declared.

Feeling sleepy.

After dinner, I am feeling sleepy. I always wonder why I feel sleepy during exam preparation when it's time to reduce sleep and study more. Does this happen to all the students?

હસતો રહ્યો

જીત પર હસતો રહ્યો ને હાર પર હસતો રહ્યો, ફૂલની શૈયા ગણી અંગાર પર હસતો રહ્યો. ઓ મુસીબત ! એટલી ઝિંદાદિલીને દાદ દે : તેં ધરી તલવાર, તો હું ધાર પર હસતો રહ્યો ! કોઈના ઈકરાર ને ઈન્કાર પર હસતો રહ્યો, જે મળ્યો આધાર એ આધાર પર હસતો રહ્યો. કોઈની મહેફિલ મહીં, થોડા ખુશામદખોરમાં ના સ્વીકાર્યું સ્થાન, ને પગથાર પર હસતો રહ્યો. ફૂલ આપ્યાં ને મળ્યા પથ્થર કદી, તેનેય પણ પ્રેમથી પારસ ગણી દાતાર પર હસતો રહ્યો. જીવતો દાટી કબરમાં એ પછી રડતાં રહ્યાં; હું કબરમાં પણ, કરેલા પ્યાર પર હસતો રહ્યો. નાવ જે મઝધાર પર છોડી મને ચાલી ગઈ- એ કિનારે જઈ ડૂબી, હું ધાર પર હસતો રહ્યો. ભોમિયાને પારકો આધાર લેતો જોઈને, દૂર જઈ એ પાંગળી વણઝાર પર હસતો રહ્યો. - જમિયત પંડ્યા વાંચતા વેંત જ પાનો ચડી આવે એવી આ ખુમારીથી નિતરતી આ ગઝલના પહેલા બે શેર વારંવાર મુક્તક તરીકે ટંકાતા જોવા મળે છે. Source : www.layastaro.com

ચમન તુજને સુમન મારી જ માફક છેતરી જાશે

ચમન તુજને સુમન મારી જ માફક છેતરી જાશે, પ્રથમ એ પ્યાર કરશે ને પછી ઝખ્મો ધરી જાશે. અનુભવ ખુબ દુનિયાના લઈને હુ ઘડાયો'તો, ખબર નહોતી તમારી આંખ મુજને છેતરી જાશે. ભરેલો જામ મેં ઢોળી દીધો'તો એવા આશયથી, હશે જો લાગણી એના દિલે પાછો ભરી જાશે. ફના થાવાને આવ્યો'તો પરંતુ એ ખબર નહોતી, કે મુજને બાળવા પહેલા સ્વયં દીપક ઠરી જાશે. મરણને બાદ પણ 'કૈલાસ'ને બસ રાખજો એમ જ, કફન ઓઢાડવાથી લાશની શોભા મરી જાશે. - કૈલાસ પંડિત

Feeling bored.

All day at home during the preparation leave leaves me bored during the evening. Though I don't study the whole day, but still boredom creeps in.
The weather is cloudy but still no signs of rain.

Still no news about exam!

Today's Gujaratmitra says that exams are not going to postpone. But the students are bent on postponing them. Today's practical exams in all colleges have been cancelled by the student groups. Let's see what happens. 2nd hearing in the court is on 19th.

Twitter updates till now...

Got a new 2GB Sandisk memory card 4 my Nokia 6300. about 22 hours ago from TinyTwitter Got up at 8:00am today. about 23 hours ago from TinyTwitter Again going 2 sleep 4 a few more hours, till tomorrow morning. 10:01 PM Jun 13th from TinyTwitter Just got up after a sleep of 18 hours. Slept last night at around 11:45pm and woke up at around 5:45pm. 6:00 PM Jun 13th from TinyTwitter At Hotel Rang Inn 4 dinner as today's Abhijit & Yashdeep's birthday. 9:18 PM Jun 12th from TinyTwitter Prem ni ramat jitva dil haryo 6u,Ek bund jal mate dariyo haryo 6u,jena mate badhu j harva taiyar hato,Badhu jeeti gayo ne faqt enej haryo 6u 7:55 PM Jun 12th from TinyTwitter The thing that shocked me is that the child's mother started hurling abuses towards us, though it wasn't our fault at all ! 6:22 PM Jun 12th from TinyTwitter I feel sorry 4 the child but it was his fault 2 run on the road. He was lucky that I took bike sideways, otherwise he'd be under t