Tuesday, June 23, 2009

Santa samundar me dahi daal raha tha

Banta-kya kar rahe ho?

Santa-Lassi bana raha hu

Banta-isi liye log hum par joke banate hai.
Itni Lassi tera Baap Piyega?

No comments:

Post a Comment