Tuesday, July 10, 2012

પુસ્તક ના સહવાસથી જ જો પંડિત થવાતું હોત તો ઉધઈ ને પંડિત કહેવી પડે.
- અજ્ઞાત

Sunday, July 1, 2012

The Story of E=mc2

Watching E=mc2 - Einstein and the Worlds Most Famous Equation.

Academic Metabolism


Source : Facebook

મારા વહાલાં બાળકોને - ૫

મારા વાહલા બાળકો, બીલેટેડ હેપ્પી બર્થડે! આ પોસ્ટ તમને ઘણા વખત પહેલાં લખવાની હતી પણ, સમય નો અભાવ અને ખાસ કરીને આળસને લીધે આ પોસ્ટ રહી જ જતી હ...