Tuesday, July 10, 2012

પુસ્તક ના સહવાસથી જ જો પંડિત થવાતું હોત તો ઉધઈ ને પંડિત કહેવી પડે.
- અજ્ઞાત

જ્યારે રીવાંશીએ મને નેઈલ પોલિશ કરી દીધી

હું નીચે સૂઈને આરામ કરતો હતો ત્યારે મારું ધ્યાન નો'તું અને રીવાંશીએ મારા પગ ના અંગુઠા પર નેઈલ પોલિશ કરી દીધી.  અને પછી જોરથી હસતા બોલી: ...