Wednesday, June 24, 2009

આજે દુનિયા માં કેટલું ઝેર છે, જાને લોકો ને મારા થી શું વેર છે ? મારી કબર ઉપર લીલું ઘાસ જોઇને લોકો કેહ્શે, આને તો માર્યા પછી પણ લીલા લેહેર છે...

મારા વહાલાં બાળકોને - ૫

મારા વાહલા બાળકો, બીલેટેડ હેપ્પી બર્થડે! આ પોસ્ટ તમને ઘણા વખત પહેલાં લખવાની હતી પણ, સમય નો અભાવ અને ખાસ કરીને આળસને લીધે આ પોસ્ટ રહી જ જતી હ...