Tuesday, June 23, 2009

At this time, I should be giving my exams.... Not only me, but all the students of final year and 2nd year of VNSGU should be giving exams. But see, here I am typing this out... Because we boycotted the exams.

મારા વહાલાં બાળકોને - ૫

મારા વાહલા બાળકો, બીલેટેડ હેપ્પી બર્થડે! આ પોસ્ટ તમને ઘણા વખત પહેલાં લખવાની હતી પણ, સમય નો અભાવ અને ખાસ કરીને આળસને લીધે આ પોસ્ટ રહી જ જતી હ...