Tuesday, June 23, 2009

At this time, I should be giving my exams.... Not only me, but all the students of final year and 2nd year of VNSGU should be giving exams. But see, here I am typing this out... Because we boycotted the exams.

મારા વહાલા બાળકોને - ૬ અને ૭

મારા વહાલા બાળકો, હેપી બર્થ ડે. ભગવાન તમને ખુશ રાખે અને તમારી ઈચ્છાઓ પૂરી કરે એવા આશીર્વાદ. મારી આળસને કારણે ગયા વર્ષે તમારા જન્મદિવસ પર આ લ...