નવાજુની - 4

  • કિરણ, સમીના અને વિપુલ જોડે સાબરમતી રિવર ફ્રન્ટ પર ગયા.
  • કિરણ જોડે સાબરમતી નદીમાં સ્પીડ-બોટની મજા માણી. 
  • તુષાર અને પ્રાચી આલ્ફા વન મોલમાં મળ્યા અને પછી ત્યાં જ સીનેપોલીસમાં નવું આવેલ મુવી પી.કે. જોયું.
  • મુવી પછી મિતાલી પણ મળી અને એને મળી ને અમે UVPCE, Ganpat University ના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી સંમેલનમાં (alumni meet) ગયા.
  •  ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી સંમેલનની પોસ્ટ મારા અંગ્રેજી બ્લોગ પર છે.

Comments