ફૂડ પોઈઝનીંગ

2 દિવસથી ફૂડ પોઈઝનીંગને લીધે બીમાર પડ્યો છું. પરમદિવસ સવારથી આના લક્ષણ ચાલું થયા. શરૂઆત ઉબકા-ઉલટીથી થઇ અને પછી ઠંડી લાગવી અને ત્યારબાદ સખત તાવ આવ્યો. પરમદિવસે કૉલેજ પૂરી થાય એ પહેલાં ઘરે આવી જવું પડ્યું.

ખબર નથી પડતી કે કયા કીટાણુંએ મારા પેટ અને આંતરડામાં હલચલ મચાવી.  ગઈકાલે કૉલેજમાંથી રજા લઈને આરામ કર્યો અને આજે પણ ક્રિસમસની રજાને લીધે આરામ થશે. હજી કઈ પણ કઈ જમ્યા પછી પેટમાં ઠીક નથી લાગતું.

હું નસીબદાર છું કે પત્ની તરીકે મને કિરણ મળી છે. એ મારું ખુબ જ ધ્યાન રાખે છે, જેમ લગ્ન પહેલાં મમ્મી રાખતી હતી. કિરણની કાળજીને લીધે ઘણું સારું ફીલ થાય છે.

Comments