એવું થોડું ચાલે ?

નદી દરિયા ને છોડી દે એવું થોડું ચાલે ?
ફૂલ કાંટા ને છોડી દે એવું થોડું ચાલે ?
જીવન માં સુખ-દુઃખ તો આવ્યા કરે પણ,
નૂપુર એનો ઝંકાર છોડી દે એવું થોડું ચાલે ?

પ્રેમિકા પ્રેમીને છોડી જાય એવું થોડું ચાલે ?
લગન પહેલા મંડપ ઉઠી જાય એવું થોડું ચાલે ?
વિશ્વાસઘાત તો ઘણા કરે છે પણ,
પ્રેમી આત્મહત્યા કરે એવું થોડું ચાલે ?

દીકરો મા-બાપ ને તરછોડે એવું થોડું ચાલે ?
દીકરી પરાયા સાથે ભાગી જાય એવું થોડું ચાલે ?
અમુક વાતો મા-બાપે પણ સમજવી જોઈએ પણ,
બાળકો એમને રડતા મૂકી જાય એવું થોડું ચાલે ?

પવન વહેવાનું છોડી દે એવું થોડું ચાલે ?
કવિ કવિતા ને છોડી દે એવું થોડું ચાલે ?
એમ તો મને બહું સારું લખતા આવડતું નથી પણ,
"યશ" લખવાનું છોડી દે એવું થોડું ચાલે ?

- - યશપાલસિંહ જાડેજા 


Comments

Post a Comment