લગ્નની પ્રથમ વર્ષગાંઠ

વાહલી કિરણ,

આજકાલ કરતાં આપણા લગ્નને આજે 1 વર્ષ થઇ ગયું. હું ભાગ્યશાળી છું કે તું મને જીવનસાથી તરીકે મળે. મને સહન કરવા માટે આભાર. મારું અને મને લગતી દરેક ચીજ-વસ્તુઓનું ધ્યાન રાખવા માટે આભાર. મારા પરિવારજનોનું ધ્યાન રાખવા માટે આભાર. છેલ્લે, આજની કેક અને અને વર્ષગાંઠને મનાવવા માટે તે કરેલી તૈયારીઓ માટે આભાર.

સદભાગ્યે આજે મમ્મી પણ અમારી સાથે છે અને પપ્પા પણ ગાંધીનગર આવી રહ્યા છે.

Comments