નવાજુની - 6

  • આખરે નવા ઘરમાં શિફ્ટ થયા.
  • ટી. વી. નું કનેક્શન હજી નથી થયું. એટલે હાલ શાંતિ છે. કોઈ ટી. વી. શો કે ન્યુઝ ચેનલ નહિ જોવા મળે.
  • એલ.પી.જી કનેક્શન હજી આવ્યું નથી. એટલે હાલ પુરતો મહેશ નો સીલીન્ડર અને સ્ટવ વાપરીએ છીએ.
  • ઘર શિફ્ટ કરવું એ કપરું કામ છે.
  • બેડ ખોલીને ફીટ કરતાં આવડી ગયું છે.
  • મમ્મી, મામીસાહેબ, કિરણ અને પ્રદીપનો ઘણો આભાર. મારે ઘણી શાંતિ રહી.
 

Comments