નવાજુની - 2

  • આજકાલ મેં અને કિરણે મોબાઈલમાં કેન્ડી ક્રશ સાગા ગેમ રમવાનું શરું કર્યું છે. ખુબ જ સરસ ગેમ છે.
  • પાણી ભરેલી ડોલ માં પડ્યા પછી મારો મોબાઈલ થોડો બગડી ગયો છે. અમુક વાર ઇયર-પીસ બરાબર ચાલે અને અમુક વાર મારે સ્પીકર પર વાત કરવી પડે. 
  • ચેતન ભગતની નોવેલ હાલ્ફ ગર્લફ્રેન્ડ પતાવી.
  • રોબીન શર્માની મેગાલીવિંગ વાંચવાની ચાલુ કરી છે.

Comments