એક પરી પૂછે છે મને સવાલ અનેક...

આ કવિતા મેં ૫-૭ દિવસ પેહલા લખી. પણ પછી submission નું કામ-કાજ આવી જવાથી વધારે આગળ લંબાવી ના શક્યો અને હવે એને લંબાવવાની ઈચ્છા નથી થતી. 

એક પરી પૂછે છે મને સવાલ અનેક,
કરો છો પ્રેમ મને આટલો બધો કેમ ?
નથી મારી પાસે જવાબ એના સવાલ નો,
પણ એની ના છતાં કરું છું હું એને પ્રેમ.

પૂછે છે મારા માં એવું તો શું જોયું ?
કે કરો છો પ્રેમ મને આટલો બધો કેમ ?
કહું છું જેમ દિલ ને થયો ધડકન થી પ્રેમ,
અને મારા પ્રેમ વિશે મનમાં ના રાખતા કોઈ વ્હેમ.

- યશપાલસિંહ જાડેજા

Comments

  1. yaar write more its really good yaar

    ReplyDelete
  2. thanks Dvijesh...... sure, kyarek fari paacho aa kavita par aavish...

    ReplyDelete

Post a Comment