ઉનાળાએ ભારે કરી

આ વર્ષે ઉનાળો ખુબ જ આગ ઝરતો રહ્યો. તાપમાન 49 ડીગ્રી સે. સુધી પહોચ્યું અને હજુ આવનારા દિવસોમાં 50 વાતે તો નવાઈ નહિ. નસીબજોગે ઓફિસમાં એ.સી. છે એટલે બપોરનો સમય આરામપૂર્વક નીકળી જાય છે પણ રાત્રે સુતી વખતે ખુબ જ ગરમી લાગે છે.
ગરમી થી બચવા ગઈ કાલે વોટર કૂલર લઇ આવ્યો.

આશા રાખીએ આ વખતે વરસાદ વહેલો આવે અને પુષ્કળ આવે.

Comments