Sunday, June 21, 2015

Great Coincidence

This was my last Tiffin at Plot No. 1059, Sector 2D, Gandhinagar. Had it with Mahesh Gajera. Then I (actually We - Me and Kiran) shifted to L N Desai's house at Plot No. 1672/1, Sector 2D.

Coincidentally, today I am again at Mahesh's place. 

Thanks to Facebook for reliving those memories.મારા વહાલાં બાળકોને - ૫

મારા વાહલા બાળકો, બીલેટેડ હેપ્પી બર્થડે! આ પોસ્ટ તમને ઘણા વખત પહેલાં લખવાની હતી પણ, સમય નો અભાવ અને ખાસ કરીને આળસને લીધે આ પોસ્ટ રહી જ જતી હ...