Monday, August 20, 2012

Missing Abdul, Rahul and Karan

Preparing my thesis all alone :-(. Missing the final days of BE when we (I, Abdul Latif M. Mansuri , Karan Bengali and Rahul Gupta ) used to do our final year projects late in the night and listening to music at Abdul and Rahul's room.

મારા વહાલાં બાળકોને - ૫

મારા વાહલા બાળકો, બીલેટેડ હેપ્પી બર્થડે! આ પોસ્ટ તમને ઘણા વખત પહેલાં લખવાની હતી પણ, સમય નો અભાવ અને ખાસ કરીને આળસને લીધે આ પોસ્ટ રહી જ જતી હ...