Wednesday, August 15, 2012

In Ahmedabad

I and Tushar decided to spend today at Ahmedabad. Came here and met Jalpesh and Vikrant. Bought a book 'Jay Ho' written by Jay Vasavada from Crossword, Himalaya mall.

મારા વહાલાં બાળકોને - ૫

મારા વાહલા બાળકો, બીલેટેડ હેપ્પી બર્થડે! આ પોસ્ટ તમને ઘણા વખત પહેલાં લખવાની હતી પણ, સમય નો અભાવ અને ખાસ કરીને આળસને લીધે આ પોસ્ટ રહી જ જતી હ...