ગરમી

દિવસે દિવસે ગરમી વધી રહી છે. હજું તો આજથી એપ્રિલ મહિનો શરુ થયો. એપ્રિલ અને મે માં શું હાલત થશે ખબર નહિ. ૪૧-૪૨ ડીગ્રી અત્યારથી જ તાપમાન પહોચી ગયું છે. સાલું ગરમી નું કશું કરવું પડશે.

ગરમી માં માથા ના વાળ મને ટૂંકા જ ગમે. સવારે જલ્પેશ જતો હતો તો હું પણ એની જોડે વધેલા વાળ અને દાઢી કપાવી ને આવ્યો. એવું લાગે છે કે જાણે ૧૦૦ ગ્રામ વજન ઘટી ગયું વાળ કપાવાથી. :-)

Comments