At Dadi"Sa" restaurant, Gandhinagar with Jalpesh Vasa, Mahesh Gajera, Kiran Patel, Tushar Trambadiya, Hardik Patel and Pradish Dadhania.

Comments