બિચારો પતિ આજે પતી જવાનો


હમણાં ફેસબુક ઉપર આ કાર્ટૂન જોયું તો મને ઈચ્છા થઇ કે લાવ મારા બ્લોગ પર શેર કરું. બિચારો પતિ આજે પતી જવાનો :-) 

Comments