Thursday, June 23, 2011

Today's menu in Mess મેસ નું આજનું મેનુ

Maggie, daal-dhokli and rice.

મેગી, દાળ-ઢોકળી અને ભાત. 

મારા વહાલાં બાળકોને - ૫

મારા વાહલા બાળકો, બીલેટેડ હેપ્પી બર્થડે! આ પોસ્ટ તમને ઘણા વખત પહેલાં લખવાની હતી પણ, સમય નો અભાવ અને ખાસ કરીને આળસને લીધે આ પોસ્ટ રહી જ જતી હ...