Thursday, March 24, 2011

Using Samsung GT-C322

After I lost my phone last week, I am now using Samsung GT-C322. It's also a dual sim phone. It was with uncle till now. It's a full QWERTY keypad phone. This is for the first time I am using a full QWERTY keypad phone.

મારા વહાલાં બાળકોને - ૫

મારા વાહલા બાળકો, બીલેટેડ હેપ્પી બર્થડે! આ પોસ્ટ તમને ઘણા વખત પહેલાં લખવાની હતી પણ, સમય નો અભાવ અને ખાસ કરીને આળસને લીધે આ પોસ્ટ રહી જ જતી હ...