Monday, January 10, 2011

એકલા જ આવ્યા મનવા, એકલા જવાના...

આ કીર્તન મને ઘણું જ ગમે છે.

એકલા જ આવ્યા મનવા, એકલા જવાના,
સાથી વિના સંગી વિના, એકલા જવાના...
કાળજાની કેડીએ, કાયા ન સાથ દે
કાળી કાળી રાતડીએ છાયા ના સાથ દે
કાયા ન સાથ દે ભલે, છાયા ન સાથ દે ભલે
પોતાના જ પંથે પોતાના વિનાના...
આપણે એકલા ને કિરતાર એકલો
એકલા જીવનો તારો આધાર એકલો
વેદના સહીએ રે ભલે એકલા રહીએ રે ભલે
એકલા રહી ને બેલી થાઓ બધાના....

જ્યારે રીવાંશીએ મને નેઈલ પોલિશ કરી દીધી

હું નીચે સૂઈને આરામ કરતો હતો ત્યારે મારું ધ્યાન નો'તું અને રીવાંશીએ મારા પગ ના અંગુઠા પર નેઈલ પોલિશ કરી દીધી.  અને પછી જોરથી હસતા બોલી: ...