એ નશીલી આંખો નો જામ પી લેવા દો...

એ નશીલી આંખો નો જામ પી લેવા દો,
એ ઝુલ્ફો ની છાંય માં ચાલી લેવા દો,
પ્રેમ માં ડૂબવાની મજા કૈક ઓંર છે,
એ ગાલો ના ખાડા માં ડૂબી જવા દો.

સુરીલા એ કંઠ ને સાંભળી લેવા દો,
નજર નીચી રાખી એને શરમાય લેવા દો,
ઢળી જાય આંખો, હટી જાય આંખો, એ પેહલા,
નજર થી નજર મેળવી લેવા દો.

ગુલાબી એ હોઠ ને ચૂમી લેવા દો,
કાનમાં પ્રેમ કાવ્યો ગણ-ગણી લેવા દો,
કાલે મારું શરીર રહે ના રહે,
હિંચકે ઝૂલતી એક અપ્સરા ને આજે જોઈ લેવા દો.

- યશપાલસિંહ જાડેજા

Comments

  1. nice poem mr.aashik...
    ese kalpana hai ya kuch reality main ho raha hai boss...ME main koi mil gaye kya???hann...;)

    ReplyDelete

Post a Comment