Sunday, June 13, 2010

At VijayDarshan Yogashram (Chaitanyadev's Aashram), Ashaa(Rajpipla), on the banks of river Narmada, with Pappa and Gohil uncle.

મારા વહાલાં બાળકોને - ૫

મારા વાહલા બાળકો, બીલેટેડ હેપ્પી બર્થડે! આ પોસ્ટ તમને ઘણા વખત પહેલાં લખવાની હતી પણ, સમય નો અભાવ અને ખાસ કરીને આળસને લીધે આ પોસ્ટ રહી જ જતી હ...