Sunday, March 21, 2010

The problem with "Bukaanis"

Never give smile to a girl wearing "bukaani" even though you are damn sure that you know that girl because all girls look alike when wearing a "bukaani". The probability of giving smile to some another girl is much higher. 

બુકાની પેહ્રેલી કોઈ પણ છોકરી ને સ્માઈલ નાં આપવી જોઈએ, ભલેને પછી તમે એ છોકરી ને ઓળખતા હોવ તો પણ, કારણ કે બધીજ છોકરીઓ બુકાની માં સરખીજ દેખાતી હોય છે. ખોટો નંબર લાગવાની સંભાવના ઘણીજ વધારે હોય છે.

મારા વહાલાં બાળકોને - ૫

મારા વાહલા બાળકો, બીલેટેડ હેપ્પી બર્થડે! આ પોસ્ટ તમને ઘણા વખત પહેલાં લખવાની હતી પણ, સમય નો અભાવ અને ખાસ કરીને આળસને લીધે આ પોસ્ટ રહી જ જતી હ...