Monday, December 7, 2009

No chef in the world can beat food prepared by mummy. Because it is mixed with lots of love. Thank you mummy. Had a nice dinner. રિંગણ નો ઓળો અને ઉપર માખણ (ઘરે બનાવેલું), બાજરી નો રોટલો , દૂધ, પાપડ અને ગોળ. મજા આવી ગઈ.  

મારા વહાલાં બાળકોને - ૫

મારા વાહલા બાળકો, બીલેટેડ હેપ્પી બર્થડે! આ પોસ્ટ તમને ઘણા વખત પહેલાં લખવાની હતી પણ, સમય નો અભાવ અને ખાસ કરીને આળસને લીધે આ પોસ્ટ રહી જ જતી હ...