Sunday, September 6, 2009

Funny oxymorons

1.As i said before,I never repeat myself
2.Clearly misunderstood
3.Exact estimate
4.Small crowd
5.Act naturally
6.Little more
7.Found missing!

મારા વહાલાં બાળકોને - ૫

મારા વાહલા બાળકો, બીલેટેડ હેપ્પી બર્થડે! આ પોસ્ટ તમને ઘણા વખત પહેલાં લખવાની હતી પણ, સમય નો અભાવ અને ખાસ કરીને આળસને લીધે આ પોસ્ટ રહી જ જતી હ...