Monday, September 7, 2009

ઘણા દિવસો પછી આજે જમવા માં દૂધપાક હતો. શ્રાધ ચાલે છે એટલે હમણાં બે-ત્રણ દિવસ દૂધપાક મળશે. પણ મને દૂધપાક કરતા ખીર વધારે ભાવે કારણ કે એમાં ભાત વધુ હોય જ્યારે દૂધપાક માં ભાત ઓછા હોય.

જ્યારે રીવાંશીએ મને નેઈલ પોલિશ કરી દીધી

હું નીચે સૂઈને આરામ કરતો હતો ત્યારે મારું ધ્યાન નો'તું અને રીવાંશીએ મારા પગ ના અંગુઠા પર નેઈલ પોલિશ કરી દીધી.  અને પછી જોરથી હસતા બોલી: ...