Tuesday, July 7, 2009

No rain during the day

Why doesn't it rain during the day? Past 2 days, the temperature rises
during the day. The sky is clear and it seems it won't rain. But then
suddenly after 7:00pm, the climate changes and it rains.

મારા વહાલા બાળકોને - ૬ અને ૭

મારા વહાલા બાળકો, હેપી બર્થ ડે. ભગવાન તમને ખુશ રાખે અને તમારી ઈચ્છાઓ પૂરી કરે એવા આશીર્વાદ. મારી આળસને કારણે ગયા વર્ષે તમારા જન્મદિવસ પર આ લ...