Tuesday, July 7, 2009

No rain during the day

Why doesn't it rain during the day? Past 2 days, the temperature rises
during the day. The sky is clear and it seems it won't rain. But then
suddenly after 7:00pm, the climate changes and it rains.

મારા વહાલાં બાળકોને - ૫

મારા વાહલા બાળકો, બીલેટેડ હેપ્પી બર્થડે! આ પોસ્ટ તમને ઘણા વખત પહેલાં લખવાની હતી પણ, સમય નો અભાવ અને ખાસ કરીને આળસને લીધે આ પોસ્ટ રહી જ જતી હ...