Thursday, July 16, 2009

Height Of breakup

A boy bought present 4 his girl friend.
Gf(after opening):What the hell I'll do with this Diwali Rockets???
Bf:U wanted the stars na..?Now sit on it & GET LOST!!

મારા વહાલાં બાળકોને - ૫

મારા વાહલા બાળકો, બીલેટેડ હેપ્પી બર્થડે! આ પોસ્ટ તમને ઘણા વખત પહેલાં લખવાની હતી પણ, સમય નો અભાવ અને ખાસ કરીને આળસને લીધે આ પોસ્ટ રહી જ જતી હ...