નાના હતા ત્યારે...

નાના હતા ત્યારે જલ્દી મોટા થવા માંગતા હતા પણ હવે સમજાયું કે અધૂરા સ્વપ્ના અને અધુરી લાગણીઓ કરતા અધૂરા Home work અને તૂટેલા રમકડા ઘણા સારા હતા.

Comments

  1. where u got this line can u plz let me now this si sheetal my id is sheetalnirmal@gmail.com

    ReplyDelete
  2. Well, that was a forwarded message to me on my mobile. I don't know who is the writer of those lines. I just liked them and i typed in gujarati and posted on my blog. where did u find my blog ??? why u ask for ???

    ReplyDelete

Post a Comment