At Dadisa Restaurant with Jalpesh Vasa, Harshal Kher, Mahesh Gajera and Tushar Trambadiya.

Comments