કમોસમી વરસાદ

ગઈ કાલ સવારનું વાતાવરણ વાદળછાયું હતું. ગઈ કાલ રાતના ૨ વાગ્યે વરસાદ ના છાંટા પડ્યા. અને આજ સવારથી ફરી પાછા છાંટા ચાલુ થયા છે. વાતાવરણ ખૂબ જ ખુશનુમા છે. ગરમી માં રાહત છે. :-)

Comments