દૂધપાક માં મીઠું ના હોય

૨ દિવસ પહેલા રૂમ પર બેઠા બેઠા અમે લોકો ખૂબસૂરત છોકરીઓ વિષે વાતો કરતા હતા. એમાં પછી વાત વાત માં અમારા માં થી કોઈએ એવું કીધું કે અમુક છોકરીઓ ખુબસુરત હોય છે પણ એમના માં દિમાગ જેવું કઈ ખાસ હોતું નથી. એ વખતે, જલ્પેશ એ આ નવી કહેવત કીધી કે "દૂધપાક માં મીઠું ના હોય".
ઘણી ખરી સુંદર છોકરીઓ દૂધપાક જેવી હોય છે, એમાં મીઠું (એટલે કે બુદ્ધિ/દિમાગ) જેવું કઈ હોતું નથી.
અલબત્ત આ કહેવત handsome છોકરાઓ માટે પણ લાગુ પડી શકે છે. સારું છે હું handsome છોકરો નથી. At least આપણા માં મીઠું તો છે. :-)

Comments