Wednesday, March 14, 2012

ગાંધીનગર

ગાંધીનગર માં આવ્યે એક મહિના ઉપર થઇ ગયું. ગાંધીનગર માં હવે ધીમે ધીમે
ફાવી રહ્યું છે. એ સાથે સાથે ખર્ચાઓ પણ વધી રહ્યા છે. અમદાવાદ કરતા
ગાંધીનગર મોંઘુ લાગી રહ્યું છે. પણ અમદાવાદ ની સરખામણીએ ગાંધીનગર એકદમ
શાંત શહેર છે. રહેવાની મજા આવે. પણ બાઈક ન હોવાથી નાની નાની વસ્તુંઓ મને
પણ ઘણું ચાલવું પડે છે.

આ વર્ષે શિયાળો પણ ઘણો ચાલ્યો. હજું પણ રાત ના ઠંડક રહે છે. છેલ્લાં ઘણાં
વખત થી શર્દી થઇ ગઈ છે. મટતી જ નથી. વજન થોડું ઘટ્યું હોય એમ લાગે છે.

જ્યારે રીવાંશીએ મને નેઈલ પોલિશ કરી દીધી

હું નીચે સૂઈને આરામ કરતો હતો ત્યારે મારું ધ્યાન નો'તું અને રીવાંશીએ મારા પગ ના અંગુઠા પર નેઈલ પોલિશ કરી દીધી.  અને પછી જોરથી હસતા બોલી: ...