Friday, November 11, 2011

11.11.11 11:11

Today at 11 hours 11 minutes and 11 seconds it was 11.11.11 11:11.

આજે બપોર ના ૧૧ વાગે અને ૧૧ મીનીટે અને ૧૧ સેકન્ડે તારીખ અને સમય હતા : ૧૧.૧૧.૧૧ ૧૧:૧૧ 

મારા વહાલાં બાળકોને - ૫

મારા વાહલા બાળકો, બીલેટેડ હેપ્પી બર્થડે! આ પોસ્ટ તમને ઘણા વખત પહેલાં લખવાની હતી પણ, સમય નો અભાવ અને ખાસ કરીને આળસને લીધે આ પોસ્ટ રહી જ જતી હ...