Saturday, May 7, 2011

પાછો ઘરે

કાલે રાતે ઘરે આવ્યો. ૩૦ મે સુધી PL છે. પણ ઘરે ખાલી ૧૬ મી મે સુધીજ રોકાવાનો છું. પછી બાકી નું PL પાછુ હોસ્ટેલ માં. PL ૩૦ મે સુધી છે. પછી પાછુ ૧૦ દિવસ કોલેજ જવાનું છે અને પછી ૧૪ મી જુન થી પરીક્ષા ચાલુ થવાની છે. 

જ્યારે રીવાંશીએ મને નેઈલ પોલિશ કરી દીધી

હું નીચે સૂઈને આરામ કરતો હતો ત્યારે મારું ધ્યાન નો'તું અને રીવાંશીએ મારા પગ ના અંગુઠા પર નેઈલ પોલિશ કરી દીધી.  અને પછી જોરથી હસતા બોલી: ...