Friday, October 15, 2010

No playing Garba this Navratri.

I won't be playing Garba this Navratri as am not keeping well these
days :-( and secondly I've to go back to hostel on Sunday i.e.
Dusheraa. And as such am having too much work to complete (assignments
and practicals).

મારા વહાલાં બાળકોને - ૫

મારા વાહલા બાળકો, બીલેટેડ હેપ્પી બર્થડે! આ પોસ્ટ તમને ઘણા વખત પહેલાં લખવાની હતી પણ, સમય નો અભાવ અને ખાસ કરીને આળસને લીધે આ પોસ્ટ રહી જ જતી હ...