Tuesday, August 10, 2010

Kevo hato tu keemtee
Ane kevo sasto thai gayo,
Tane khabar 6e Gandhi !
Taru thayu 6e shu?
Khurshi sudhi javaano
Tu rasto bani gayo...

- Shekhaadam Aabuwala

મારા વહાલાં બાળકોને - ૫

મારા વાહલા બાળકો, બીલેટેડ હેપ્પી બર્થડે! આ પોસ્ટ તમને ઘણા વખત પહેલાં લખવાની હતી પણ, સમય નો અભાવ અને ખાસ કરીને આળસને લીધે આ પોસ્ટ રહી જ જતી હ...