Saturday, July 24, 2010

We'll are too hungry. Didn't had lunch. And this stupid small station doesn't have a food stall too. Anyhow, Jignesh managed to get two Tiger biscuit packets. मजबूरी का नाम महात्मा गांधी.

મારા વહાલાં બાળકોને - ૫

મારા વાહલા બાળકો, બીલેટેડ હેપ્પી બર્થડે! આ પોસ્ટ તમને ઘણા વખત પહેલાં લખવાની હતી પણ, સમય નો અભાવ અને ખાસ કરીને આળસને લીધે આ પોસ્ટ રહી જ જતી હ...