Saturday, July 24, 2010

At Chiplun station since 4am. There's a landslide near Ratnagiri. It's been raining heavily here in Chiplun. And still it'll be here for another 1 or 2 hours.

મારા વહાલાં બાળકોને - ૫

મારા વાહલા બાળકો, બીલેટેડ હેપ્પી બર્થડે! આ પોસ્ટ તમને ઘણા વખત પહેલાં લખવાની હતી પણ, સમય નો અભાવ અને ખાસ કરીને આળસને લીધે આ પોસ્ટ રહી જ જતી હ...