Saturday, May 29, 2010

राह पकड़ तू एक चला चल ,पा जायेगा मधुशाला ... - Harivanshrai Bachchan.
Catch but one path and travel and you shall find your Madhushala, your destination.

મારા વહાલાં બાળકોને - ૫

મારા વાહલા બાળકો, બીલેટેડ હેપ્પી બર્થડે! આ પોસ્ટ તમને ઘણા વખત પહેલાં લખવાની હતી પણ, સમય નો અભાવ અને ખાસ કરીને આળસને લીધે આ પોસ્ટ રહી જ જતી હ...