Thursday, March 18, 2010

દરેક પુરુષ ને સીતા જેવી પત્ની જોઈતી હોય છે અને દરેક સ્ત્રી ને રામ જેવા પતિ જોઈતા હોય છે, પણ એજ પુરુષ પોતે રામ જેવો થવા નથી માંગતો અને એજ સ્ત્રી સીતા જેવી થવા નથી માંગતી.

જ્યારે રીવાંશીએ મને નેઈલ પોલિશ કરી દીધી

હું નીચે સૂઈને આરામ કરતો હતો ત્યારે મારું ધ્યાન નો'તું અને રીવાંશીએ મારા પગ ના અંગુઠા પર નેઈલ પોલિશ કરી દીધી.  અને પછી જોરથી હસતા બોલી: ...