દીકરી યાને???

"દીકરી યાને મનમંદિરની ફરફર ફરતી ધજા,
દીકરી યાને મરુભૂમિમાં વીરડે ઝમતી મજા.
ધન્ય કરે એ ત્રણ ત્રણ કૂળને શાસ્ત્રો એવું કેહતા,
દીકરી યાને સાતે વારમાં શનિ-રવિની રજા."

ઉપર લખેલી ચાર પંક્તિઓ હમણાં જ વાચી. જનકલ્યાણ નવેમ્બેર-દીસેમ્બેર-૨૦૦૯,  શરદ ઠાકર ના લેખ "મેઘધનુષ નો આઠમો રંગ-૧". ગમી ગઈ. કોને લખી છે એની વિગત લેખ માં ના મળી. કદાચ ડો. શરદ ઠાકરે મન લખી હોઈ. 

Comments

  1. દીકરી નથી સાપ નો ભારો, એ તો છે તુલસી નો ક્યારો.

    દીકરી એટલે પારકી થાપણ નહિ, પણ દીકરી એટલે પ્યાર ની થાપણ.

    ReplyDelete
  2. love all your thoughts yashpal..keep posting it..

    ReplyDelete

Post a Comment