Monday, January 4, 2010

Our college's director, respected Shri R C Joshi sir always said, "68%
is distinction. 86% is also distinction. But that makes quality
difference."
I always remember his words and have so much respect for him. God bless him.

મારા વહાલાં બાળકોને - ૫

મારા વાહલા બાળકો, બીલેટેડ હેપ્પી બર્થડે! આ પોસ્ટ તમને ઘણા વખત પહેલાં લખવાની હતી પણ, સમય નો અભાવ અને ખાસ કરીને આળસને લીધે આ પોસ્ટ રહી જ જતી હ...