Saturday, January 9, 2010

Famous proverb: If one can do it, you too can do it, if no one can do
it, you must do it.
ENGINEER version: If one can do it, let him do it. If no one can do
it,leave it. :-)

મારા વહાલાં બાળકોને - ૫

મારા વાહલા બાળકો, બીલેટેડ હેપ્પી બર્થડે! આ પોસ્ટ તમને ઘણા વખત પહેલાં લખવાની હતી પણ, સમય નો અભાવ અને ખાસ કરીને આળસને લીધે આ પોસ્ટ રહી જ જતી હ...