Friday, January 8, 2010

ઝીંદગી તો એક મીણબત્તી જેવી છે

ઝીંદગી તો એક મીણબત્તી જેવી છે.

સમય ચાહે ત્યારે જલાવી જાય છે,

અને ચાહે ત્યારે બુઝાવી જાય છે.

ફક્ત રહી જાય છે યાહો નું મીણ,

જે અંત સુધી યાદ અપાવી જાય છે.

No comments:

Post a Comment