Saturday, December 26, 2009

બંધ છે હોઠ છતાં દિલ માં કોઈ વાત છે. 
ઝૂકેલા નયનો ની જરૂર કોઈ ફરિયાદ છે.
ભૂલ્યા હશે તેઓ એ વીતેલા સમય ને.
અમને તો એ સમયની એક એક પળ યાદ છે. 

મારા વહાલાં બાળકોને - ૫

મારા વાહલા બાળકો, બીલેટેડ હેપ્પી બર્થડે! આ પોસ્ટ તમને ઘણા વખત પહેલાં લખવાની હતી પણ, સમય નો અભાવ અને ખાસ કરીને આળસને લીધે આ પોસ્ટ રહી જ જતી હ...