Saturday, November 21, 2009

Ajab Prem ki Gazab Kahani

A pig fell in love with hen. One day they kissed each other. Next day
the pig died of bird flu & bird died of swine flu. Ajab Prem ki Gazab
Kahani.

મારા વહાલાં બાળકોને - ૫

મારા વાહલા બાળકો, બીલેટેડ હેપ્પી બર્થડે! આ પોસ્ટ તમને ઘણા વખત પહેલાં લખવાની હતી પણ, સમય નો અભાવ અને ખાસ કરીને આળસને લીધે આ પોસ્ટ રહી જ જતી હ...